REKRUTACJA 2022/2023

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

UWAGA  RODZICE!!!

Informujemy, że do 27.04.2022 r włącznie, rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola MP 43 powinni złożyć w sekretariacie ZE nr 4 oświadczenie woli, które upoważni placówkę do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 7 marca 2022 r.

WSZYSTKIE WNIOSKI ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, RODZICE SKŁADAJĄ TYLKO W SEKRETARIACIE ZE NR 4 UL. DRZONKÓW-SZKOLNA 2. NIE SKŁADACIE PAŃSTWO WNIOSKÓW W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLA!

INFORMACJE- Nabór do przedszkoli 2022/2023- przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

INFORMATOR DLA RODZICÓW

NABÓR DO SZKÓŁ

UWAGA  RODZICE!!!

Naboru do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

http://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8277/Nabor_do_publicznych_szkol_podstawowych_na_rok_szkolny_2022_2023/