EKOLOGIA

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze przystąpił do udziału w tym projekcie. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt placówka otrzyma bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych Firmy prywatne bądź … Czytaj dalej EKOLOGIA