SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

W minionym roku szkolnym  w zakresie programu Szkoły Promującej Zdrowie  przeprowadzono  następujące działania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej:

– lekcje wychowawcze i przedmiotowe,  zajęcia psycho-edukacyjne i integrujące zespoły klasowe, zajęcia dotyczące zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego, a także uzależnień i zagrożeń behawioralnych,

– zajęcia i warsztaty w świetlicy szkolnej,

– cykl zajęć w ramach Tygodnia Zdrowia,

– przygotowywano zdrowe śniadania, napoje, soki pełne witamin,

– stworzono  piktogramy i hasła oraz informacje pozwalające na dokonywanie właściwych wyborów zdrowych produktów żywnościowych,

– konkursy plastyczne,

– omawiano piramidę zdrowia,

– spotykano się z dietetykami, logopedą, stomatologiem,

– organizowano projekcję  filmów i pogadanki dotyczące zdrowia, higieny osobistej, pierwszej pomocy, aktywności fizycznej, odżywiania i wypoczynku,

– realizowano zajęcia z programu „Chrońmy dziecięce uśmiechy”,

– systematycznie korzystano z zajęć sportowych, placu zabaw, poruszano zagadnienia bezpieczeństwa w sieci i realizowano wiele kampanii profilaktycznych.

      Cała społeczność szkolna wzięła aktywny udział w promowaniu zdrowego stylu życia. Wszyscy uczniowie włączyli się do działań prozdrowotnych, jak również rodzice współdziałali i współuczestniczyli  w powyższych  przedsięwzięciach.

            Podsumowaniem podejmowanych działań był festyn pod hasłem „Bieg po zdrowie ze szkołą w Drzonkowie”.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nasza placówka przystąpiła do programu Szkoła Promująca Zdrowie. Podejmuje wiele działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką.

W związku z tym:

– odbywały się warsztaty w świetlicy szkolnej – wykonanie plakatów o tematyce wpływu hałasu na nasze zdrowie oraz wystawa prac

– przygotowano plakaty informacyjne na temat negatywnej  szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka

– przygotowano i zaprezentowano prezentacje multimedialne pod hasłem  „Hałas szkodzi zdrowiu” przez uczniów  klas starszych , młodszym kolegom (konkurs)

– tworzono slajdy przedstawiające uczucia i emocje związane z nadmiernym hałasem

– omówiono zagadnienia związane z budową i higieną narządu słuchu

– zaprezentowano  na korytarzach i w klasach piktogramy eliminujące hałas i cytaty zachęcające do kultywowania ciszy

– w ramach aktywnej przerwy – stworzono kąciki zabaw i zorganizowano zajęcia taneczno-ruchowe na długich przerwach  dla klas młodszych oraz rozgrywek sportowych na boisku szkolnym (klasy IV-VIII)

– zaplanowano cykl zajęć i zabaw relaksujących oraz uspokajających uczniów po lekcjach w świetlicy szkolnej

– stworzono miejsca ciszy  w szkole  – biblioteka i sale lekcyjne

  (Powyższe działania przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w czasie pandemii).