NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

REKRUTACJA – KLASA SPORTOWA 2023/2024

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy (klasa I) na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci urodzonych w 2016 roku. 

  1. Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej:

–  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

– spełnienie norm sprawnościowych podczas testów kwalifikacyjnych obejmujących kontrolę i ocenę wybranych parametrów sprawności fizycznej ogólnej(skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa);

– po pozytywnym przejściu prób sprawnościowych należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie(tzw. książeczka zdrowia sportowca) wydane przez lekarza medycyny sportowej o zdolności do uczęszczania do klasy sportowej o profilu pływanie i tenis stołowy;

  1. Testy sprawnościowe odbędą się dnia 04.04.2023r. o godz. 17.00,  w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze.

– Na egzamin należy przygotować strój sportowy, obuwie sportowe i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przeprowadzenie próby sprawnościowej oraz oświadczenie covid-19.

3. Opis prób sprawnościowych(wybranych z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

– skok w dal obunóż z miejsca;

– skłon tułowia w przód;

– skłony w przód w leżeniu tyłem(brzuszki;

– bieg wahadłowy 4 x 10m;

DOKUMENTY DO POBRANIA:

>>> oświadczenie rodziców

>>> Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej