BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W ZE 4

 

COVID- 19- PROCEDURY- OŚWIADCZENIA

COVID- 19- PROCEDURY- OŚWIADCZENIA

 

 

 

Pomaganie? To łatwe !👍

Czy widzieliście, że 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca? W związku z tym nasza szkoła uczestniczyła dzisiaj w Biciu Rekordu Pierwszej Pomocy. Celem akcji było promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. W wydarzeniu wzięło udział 40 uczniów, dwóch nauczycieli oraz zawodowy strażak. Po lekcji instruktażowej, przystąpiliśmy punktualnie o godzinie 12.00 do bicia rekordu. W nabywaniu doświadczeń przysłużyło się aż 9 fantomów. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem o godzinie 12.30. Wszyscy zostali uratowani !!!

Czy udało nam się wspólnie pobić Rekord?
Czekamy jak na szpilkach na wiadomości od WOŚP.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Bezpieczeństwo uczniów w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze.

W szkole przeprowadzono radę pedagogiczną na temat obowiązków nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Rodzicom na bieżąco przekazywane są informacje na temat procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszej szkoły oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej  i wychowawczej.

Wychowawcy przeprowadzili godziny wychowawcze z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.

W ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami zostaną zainstalowane anonimowe skrzynki na sygnały od rodziców i uczniów.

Można również skorzystać z dokumentu: „Bezpieczna szkoła Zagrożenia i zalecenia profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.” , który znajduje się na stronie internetowejhttps://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 

Pomoc można uzyskać także w placówkach i instytucjach zajmujących się pomocą profesjonalną:

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12;

– Infolinia dla dzieci i młodzieży – 116 111;

– Infolinia dla dorosłych – 800 100 100;

– Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 12 00 02;

– Całodobowy telefon dla ofiar przemocy – 68 328 08 63;

 

INNE PLACÓWKI I INSTYTUCJE:

– Biuro pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zielona Góra, ul. Dworcowa 31/6, tel. 68 327 b29 28;

– Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, ul. Zamkowa 1, tel. 68 327 40 28, 68 327 40 87;

– Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPIT”, Zielona Góra, ul. Jelenia 1a, tel. 68 453 20 00;

– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Zielona Góra, ul. Wazów 36, tel. 68 325 79 17;

– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Zielona Góra, ul. Piaskowa 9e, tel. 68 324 49 00;

– Zespół Praw Dziecka ZTE „CIVILITAS”,  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27 p. 103, tel. 793 663 866;

 

PORADNIE:

– Poradnia Młodzieżowa, Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27, tel. 68 325 37 87;

– Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna TRR, Zielona Góra, ul. Batorego 33/9, tel. 68 320 08 94;

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zielona Góra, ul. Drzewna 13, tel. 68 324 16 95, 68 324 75 17;