Misja i wizja szkoły

WIZJA SZKOŁY

 1. Szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i nie tylko.

 2. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie, innych i najbliższe otoczenie.

 3. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się, aby przezwyciężyć trudności.

 4. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Wykształcamy absolwentów, którzy wyposażeni w wiedzę i umiejętności, są przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia, umieją korzystać ze źródeł informacji, prawidłowo funkcjonują w środowisku, stosują się do przyjętych norm zachowań, samodzielnie podejmują zadania w życiu społecznym, są mądrymi i dobrymi ludźmi, dbają o zdrowie własne i innych, odczuwają więzi ze swoją miejscowością, regionem i krajem.

 5. Istnieje silna więź rodziców ze społecznością szkolną. Oddziaływania wychowawcze rodziców i szkoły są wspólne.

 6. Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska.

 7. Integruje pełno i niepełnosprawnych.

MISJA SZKOŁY

Każdy uczeń naszej szkoły:

 1. Dobrze zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia.

 2. Opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji (w tym komputera i internetu).

 3. Nauczy uczyć się.

 4. Zostanie wychowany w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

 5. Nauczy się nawiązywania pozytywnych relacji z ludźmi pełno i niepełnosprawnymi.

 6. nauczy się samodzielnie podejmować zadania w życiu społecznym.

 7. Pozna swoje mocne i słabe strony.

 8. Będzie rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania