Obiady

OBIADY-  2022/ 2023

 UWAGA!

Szanowni Państwo!

Podstawą do korzystania z  obiadów, jest brak zaległości w opłatach za posiłki.

 

Opłata za obiady w miesiącu maju 2023 r. wynosi

93,50 zł brutto (17  dni x 5,50 zł)

Stawka jednostkowa dzienna wynosi 5,50 zł brutto

Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto bankowe:

 20 1020 5402 0000 0602 0112 0435 

do 25 kwietnia 2023 roku. 

Prosimy o terminowość wpłat.

Dzieci nieposiadające wpłaty za miesiąc maj, nie będą wpuszczane na stołówkę.

W tytule przelewu prosimy wpisać: wpłata za obiady, miesiąc, rok, imię i nazwisko ucznia, klasa (w przypadku rodzeństwa należy dokonać oddzielnych wpłat lub dodatkowo wyszczególnić kwotę na dane dziecko, np. wpłata za obiady luty 2023, Ania Nowak kl. 1a – 44 zł, Kasia Nowak kl. 4a – 66 zł).


>>> Harmonogram wpłat za obiady

>>> Regulamin stołówki szkolnej 2023

>>> Deklaracja zwrotu nadpłaty

>>> Deklaracja rezygnacji z obiadów

>>> Deklaracja korzystania z obiadów

Nr konta bankowego;

20102054020000060201120435

>>>Wydawanie posiłków>>> [godziny wydawania posiłków…]

>>> Jadłospis SZKOŁA >>> [jadłospis 24.04-28.04 …]


Informujemy, iż podstawą korzystania z obiadów  jest uregulowanie  płatności za konkretne miesiące. 


Wszelkie sprawy związane z obiadami załatwić można u intendenta  nr. tel. 508188095,
e-mail:   intendent@pspdrzonkow.pl, bądź osobiście w szkole
( gabinet kierownika administracji przy sekretariacie).