Ubezpieczenie NNW 2022/2023

WPŁAT NA UBEZPIECZENIE 

 66 ZŁ- szkoła, przedszkole -46 zł,   

DOKONUJE SIĘ PRZELEWEM NA KONTO RADY RODZICÓW

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytuł przelewu : -ubezpieczenie- imię, nazwisko , klasa(grupa- przedszkole)

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania proszę o kontakt z Kancelarią Brokerską : tel.:603 155 010 lub pod adresem b.sarnowska@bsbroker.pl

Ważne dokumenty:

SZKOŁA 

PRZEDSZKOLE

OFERTA