Ubezpieczenie NNW 2021/2022

WPŁAT NA UBEZPIECZENIE 

 62 ZŁ- szkoła, przedszkole -44 zł,   

DOKONUJE SIĘ PRZELEWEM NA KONTO RADY RODZICÓW

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytuł przelewu : -ubezpieczenie- imię, nazwisko , klasa

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania proszę o kontakt z Kancelarią Brokerską : tel.:603 155 010 lub pod adresem b.sarnowska@bsbroker.pl

Ważne dokumenty:

SZKOŁA 

PRZEDSZKOLE

OFERTA