RADA RODZICÓW

INFORMACJE RADY RODZICÓW

>>> SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 21 września 2022 r.

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze – Drzonków w dniu 22 września 2021r. zebrało się 24 przedstawicieli oddziałów z 32 uprawnionych.

Przewodniczył Dariusz Effenberg.

Drogą głosowania zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący – Dariusz Effenberg

Wiceprzewodniczący – Natasza Piaseczna

Członek – Agata Kordos

Członek – Ewelina Wilemberg-Plucińska

 

 Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021:

 • Podsumowanie wydatków 2020/2021:

– nagroda dla najlepiej wpłacającej klasy – 500 zł

– torty dla klas I na pasowaniu ucznia- 367,47 zł

– dyplomy dla klas I na zakończenie roku- 97,50 zł

– nagrody książkowe na zakończenie roku dla uczniów wytypowanych przez Wychowawców – 

    2419zł

– koszulki z logo szkoły dla klas I- 1688,98 zł

– zestawy długopisów na zakończenie roku dla klas VIII – 2028,27 zł

– nagrody dla najlepszych sportowców (vouchery do Decathlona)- 2500 zł z czego 2000zł to

   fundusze pozyskane od sponsorów

– nagroda dla szkolnego klubu siatkowego UKS Świt Drzonków- 1000 zł- całość funduszu     

   pozyskany od sponsorów

– kwiaty na pogrzeb syna nauczyciela z naszej szkoły oraz kwiaty na pożegnanie Pani

   Dyrektor- 300zł

RAZEM: 10 901,22 zł

Pozostało na koncie ze składek do wykorzystania na ten rok: 2422,50 zł

 

 • Podsumowanie zbiórki Allegro Lokalnie, podczas której były zbierane pieniążki na zakup gier dla każdej z klas. Zbiórka trwała od kwietnia do 11 września 2021 r., podczas której zebrano kwotę 1 077,50 zł. Ponadto, za zakup książek dla uczniów na zakończenie poprzedniego roku szkolnego, księgarnia przekazała bonus 500 zł na zakupy produktów z ich oferty. Za bonus (dokładnie za 500,20 zł) zostały już zakupione gry. Za pieniążki ze zbiórki gry zostaną zakupione w najbliższym czasie, po czym całość zostanie przekazana na ręce Wychowawców klas celem przekazania na potrzeby uczniów.

 

Tematy poruszane na zebraniu RR 22.09.2021r.:

 • Kalendarz dni wolnych zaproponowanych przez Szkołę został zaakceptowany (na stronie szkoły)

 

 • Pedagog szkolnym odczytała zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym, które zostały wprowadzone w tym roku szkolnym. Niebawem cały program powinien pojawić się na stronie szkoły.

 

 • Planowana jest Akcja Rower w maju 2022r. na wzór akcji z lat ubiegłych (sprzed pandemii). W tym celu został złożony wniosek do Dyrekcji o zapewnienie stojaków do parkowania rowerów na terenie szkoły.

 

 • Bezpieczeństwo dzieci w szkole pod kątem udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów lub wypadku ucznia. Niestety zgodnie z wytycznymi NFZ w szkołach liczących poniżej 850 uczniów pielęgniarka nie jest zatrudniona na cały etat. W naszej szkole (liczącej ok. 770 uczniów) pielęgniarka jest obecna w szkole w dniach wtorek, czwartek i piątek, a więc nie jest obecna 2 dni w poniedziałki i środy. Ze względu na różne wcześniejsze zdarzenia / wypadki w szkole również pod nieobecność pielęgniarki, zostało wystosowane zapytanie do Dyrekcji o sposób zapewnienia pierwszej pomocy dla uczniów w tych dniach. Zapytanie dotyczyło również zaopatrzenia klas w apteczki oraz poziom przeszkolenia kadry z pierwszej pomocy, a także jakie działania może podjąć szkoła w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w tym obszarze.

 

 • Zdrowa żywność w automacie i sklepiku szkolnym

 

Wszystkie zapytania i propozycje zostały przekazane do realizacji  dyrekcji szkoły.

Fundusz Rady Rodziców:

 • Rada Rodziców zachęca do wpłat na fundusz RR w bieżącym roku szkolnym.

Środki zebrane ze składek są w 100% przeznaczane bezpośrednio na potrzeby Państwa dzieci w tym m.in. nagrody na liczne konkursy ( naukowe, artystyczne czy sportowe itd.)

oraz wszystkie nagrody końcowo roczne dla dzieci za osiągnięcia w nauce, sporcie itd.

 • Ponawiamy konkurs na najlepiej wpłacającą klasę (min 70% wpłat) nagrody

500zł, II. 300zł, III. 200zł. Ogłoszenie wyników w grudniu.

 • Składka  dotyczy WYŁĄCZNIE PIERWSZEGO DZIECKA  z rodziny.
 • Wpłaty 50zł ( wpłata na Radę Rodziców) można dokonać przelewem na rachunek:

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975   PKO Bank Polski SA

tytułem: klasa, imię i nazwisko dziecka ( oraz ew. pozostałych dzieci uczących się w szkole)

 

Wszelkie sprawy proszę kierować na adres: radarodzicow.ze4zgora@gmail.com lub bezpośrednio do przewodniczącego i członków prezydium Rady.

 

Ponadto przypominamy:

 • W dniach 18-22.10.2021r. odbędą się Dni Szkoły (Dni Patrona Szkoły), podczas których będą organizowane wydarzenia sportowo-integracyjne, jak również zajęcia tematyczne podczas lekcji.
 • W dniu 26.11.2021 r. w Palmiarni odbędzie się Bal Olimpijczyka. Szczegóły znajdują się na ulotce. Koszt 450 zł za parę, a wpłacone pieniądze zostaną w całości przekazane Radzie Rodziców, za które organizowane będą imprezy sportowe dla uczniów.