Zmiana stawki obiadowej

 Na podstawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole czy też przedszkolu, powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania, natomiast pozostałe koszty powinny obciążać organ prowadzący,  w placówkach o których mowa uległy zmianie  opłaty za posiłki. 

     Od września 2022 r.  opłata , którą  pokrywa rodzic  wyniosła    5,70 zł-  cena jednego obiadu,  a nie jak do tej pory  9 zł.

 W związku z tym, iż państwo dokonali wpłat na starych zasadach  czyli 15* 9 zł =135 zł,a powinno być 15*5,70 zł = 85,50 zł- SZKOŁA, nadwyżka , która powstała w kwocie 49,50 zł zostanie zaliczona na poczet przyszłego miesiąca 10/2022.

W miesiącu 10/2022 stawka za obiad,ulega zmianie ze względów podwyżki wynikającej z inflacji. Cena za jeden obiad wynosić będzie 5,90 zł

Opłata za 19*5,90 zł=112,10 zł

Związku z nadpłata z poprzedniego miesiąca państwo wpłacacie 62,60 zł

112,10 zł- 49,50 zł= 62,60 zł