Zakończenie Roku Szkolnego 

Zakończenie  Roku Szkolnego 2021/2022 w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze:

23 czerwca 2022
klasy 3 o godzinie 15.30
klasy 8 o godzinie  17.00

 24 czerwca 2022
klasy 1-2  i 4 – 7 o godzinie  9.00
Msza Święta  w Drzonkowie  godzinie 8.00