Rekrutacja do świetlicy

Dokumentacja potrzebna do zapisania dziecka na świetlicę znajduje się poniżej w załączniku:

>>> karta zapisu dziecka do świetlicy