Archive | 26 kwietnia, 2022

You are browsing the site archives by date.

Oświadczenie woli przyjęcia- przedszkole

Informujemy, że do 27.04.2022 r włącznie rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola MP 43 powinni złożyć w sekretariacie ZE nr 4 oświadczenie woli, które upoważni placówkę do przyjęcia dziecka do przedszkola.