Maciek Wolanin

Zebrania z rodzicami

21 września 2022r. odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu: klasy 1-3 o godz. 16.30-17.30- spotkania z wychowawcami klasy 8 godz. 17.00-18.00 w sali 24- spotkanie informacyjne na temat egzaminu ósmoklasisty klasy 4-8 godz. 18.00-19.00- spotkania z wychowawcami. Wykaz numerów sal zostanie umieszczony przy drzwiach wejściowych do szkoły. Zebranie członków Rady Rodziców odbędzie się o godz. 18.45 w sali nr 12.

Zmiana stawki obiadowej

 Na podstawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole czy też przedszkolu, powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania, natomiast pozostałe koszty powinny obciążać organ prowadzący,  w placówkach o których mowa uległy zmianie  opłaty za posiłki. 

Ubezpieczenie PRZEDSZKOLE NNW 2022/23

>>> Zgłoszenie roszczenia indywidualne imienne >>> OWU wraz z tabelą uszczerbkową, karta produktu >>> Oferta przedszkole_ZE4_2022 >>> Instrukcja zgłoszenia szkody NNW do GENERALI

 Ubezpieczenie SZKOŁA NNW 2022/23

>>> Zgłoszenie roszczenia indywidualne imienne >>> OWU wraz z tabelą uszczerbkową, karta produktu >>> Oferta szkola_ZE4_2022 >>> Instrukcja zgłoszenia szkody NNW do GENERALI

Rekrutacja do świetlicy

Dokumentacja potrzebna do zapisania dziecka na świetlicę znajduje się poniżej w załączniku: >>> karta zapisu dziecka do świetlicy