Zebrania z rodzicami

21 września 2022r. odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

  • klasy 1-3 o godz. 16.30-17.30- spotkania z wychowawcami
  • klasy 8 godz. 17.00-18.00 w sali 24- spotkanie informacyjne na temat egzaminu ósmoklasisty
  • klasy 4-8 godz. 18.00-19.00- spotkania z wychowawcami.

Wykaz numerów sal zostanie umieszczony przy drzwiach wejściowych do szkoły.

Zebranie członków Rady Rodziców odbędzie się o godz. 18.45 w sali nr 12.

Zmiana stawki obiadowej

 Na podstawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole czy też przedszkolu, powinny być ustalane jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania, natomiast pozostałe koszty powinny obciążać organ prowadzący,  w placówkach o których mowa uległy zmianie  opłaty za posiłki. 

Czytaj wiecej… »

KODUJ Z GIGANTAMI

Ubezpieczenie PRZEDSZKOLE NNW 2022/23

>>> Zgłoszenie roszczenia indywidualne imienne

>>> OWU wraz z tabelą uszczerbkową, karta produktu

>>> Oferta przedszkole_ZE4_2022

>>> Instrukcja zgłoszenia szkody NNW do GENERALI

 Ubezpieczenie SZKOŁA NNW 2022/23

>>> Zgłoszenie roszczenia indywidualne imienne

>>> OWU wraz z tabelą uszczerbkową, karta produktu

>>> Oferta szkola_ZE4_2022

>>> Instrukcja zgłoszenia szkody NNW do GENERALI